Một số vấn đề khi sử dụng Quartus | Warning | ErrorTrình bày một số vấn đề khi sử dụng phần mềm Quartus:
1. Đường dẫn lưu project
2. Tên project
3. Top-level design
4. Chọn device 00:06:00
5. Lỗi trùng tên thiết bị 00:13:50
6. Lỗi chạm dây (gán nhiều giá trị cho 1 dây) 00:17:45
7. Lỗi tên có khoảng trắng 00:22:50
8. Lỗi thiếu tín hiệu vào 00:28:30
9. Thay đổi top-level design 00:25:00
10. Cảnh báo thiếu file thiết kế và thêm file 00:25:50 00:34:50
11. Lỗi trùng tên module con và file thiết kế 00:40:00
12. Gom nhóm và đổi thứ tự nhóm tín hiệu khi mô phỏng 00:49:15
13. Tín hiệu vector 00:59:20
14. Lỗi không nhận device 01:08:50
15. Lỗi không chạy được mô phỏng 00:53:00
16. Lỗi chạy mô phỏng sai tín hiệu (sai top-level và sai project) 00:53:00
17. Gán tên cho dây 01:07:35

Nguồn: https://aj-watts.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aj-watts.com/meo-vat/

  • Thầy cho em hỏi là em setup giống như thầy hướng dẫn đến khi finish thì lần nào cũng hiện nỗi not responding là sao vậy ạ ?

    Trung Hậu June 18, 2020 5:08 am Reply
  • thầy ơi cho em đường link để em tải phần mền với ạ

    Tuấn Phan Minh June 18, 2020 5:08 am Reply
  • em cảm ơn thầy ạ

    lam hung June 18, 2020 5:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *