#EmAnhDuong How to install Quartus 13 | Hướng dẫn cài đặt Quartus 13Hướng dẫn cài đặt Quartus II 13.0sp1

Trước khi cài đặt: Tất cả 4 file tải về phải đặt chung trong 1 thư mục có đường dẫn không chứa khoảng trắng, không dấu, chỉ nên thuần 26 chữ cái tiếng Anh.

Trong khi cài đặt: Nên để mặc định đường dẫn. Nếu không thì phải cài trong thư mục có đường dẫn không chứa khoảng trắng, không dấu, chỉ nên thuần 26 chữ cái tiếng Anh.

Nếu không tuân thủ 2 điều trên thì Quartus có thể không nhận devices và không thể chạy mô phỏng.

Cách tạo mới project trên Quartus có thể xem tại:

Cách sử dụng Quartus có thể xem tại:

Nguồn: https://aj-watts.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aj-watts.com/meo-vat/

  • Anh ơi cho em hỏi khúc 4:05 máy em không hiện cái devices

    An Binh June 14, 2020 5:35 pm Reply
  • Anh ơi cài trên macbook như thế nào vậy anh?

    Phúc Nguyễn June 14, 2020 5:35 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *