Bài tập Ngữ văn 11 – Tập 2 – Phần 4Bài tập Ngữ văn 11 – Tập 2
Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN Chủ biên
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2007
Người đọc: Thùy Trang
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)
Nghĩa của câu
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Hầu Trời
Vội vàng
Thao tác lập luận bác bỏ
Tràng giang
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)
Đây thôn Vĩ Dạ
Chiều tối (Mộ)
Từ ấy
Tiểu sử tóm tắt
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
Người trong bao
Thao tác lập luận bình luận
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)
Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
Phong cách ngôn ngữ chính luận
Một thời đại trong thi ca (trích)
Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Ôn tập phần Văn học
Tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần Tiếng Việt
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần Làm văn
Kiểm tra tổng hợp cuối năm

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://aj-watts.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aj-watts.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *